karate-klub-kladno

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Kata

Zde máte všechny katy:

 1. Levé Kokotsu dači s krytem džodan hřbetem ruky (haiwan), zároveň pravá ruka v nápřahu Age šuto (levé Haišu uči uke)
  2. Totéž vpravo (obrat na místě - Hiraki aši, pravé Haišu uči uke)
  3. Vpřed Zenkutsu dači s gedan Žuži uke, boky zavřené, pěsti svisle
  4. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
  5. Levá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k pravému boku
  6. Levé Joko geri ke age + Uraken uči
  7. Dokročení do levého Zenkutsu dači, pravé Empi uči do levé dlaně
  8. Pravá noha nápřah na Joko geri, obě pěsti k levému boku, pohled vpravo
  9. Pravé Joko geri ke age + Uraken uči
  10. Dokročení do pravého Zenkutsu dači, levé Empi uči do pravé dlaně
  11. Pohled vlevo, pravou rukou Age šuto, levou Gedan šuto Přenesení váhy na levou nohu, otočení boků o 90st. vlevo s pravým Šuto uči a levým Age šuto uke
  12. Ruce necháme ve stejné poloze, pravé Mae geri, skočit daleko dopředu
  13. S došlapem Uraken uči v Kosa dači (Kake dači) + KIAI
  14. Otočení vlevo o 225st. do Kokotsu dači s Kakiwake uke (trvá asi 3 sekundy)
  15. Pravé Mae geri s rukama v původní poloze
  16. Došlap do pravého Zenkutsu dači s Oi cuki
  17. Gyaku cuki
  (techniky 14. - 17. se provádí o 45st. vlevo směrem k zadní stěně)
  18. Obrat o 45st. vpravo do pravého Kokotsu dači s Kakiwake uke (trvá asi 3s)
  19. Levé Mae geri s rukama v původní poloze
  20. Došlap do levého Zenkutsu dači s Oi cuki
  21. Gyaku cuki
  (techniky 18. - 21. se provádí o 45st. vpravo směrem k zadní stěně)
  22. Vlevo o 45st. (přímo k zadní stěně) do levého Kokotsu dači s Morote uke
  23. Vpřed pravé Kokotsu dači s Morote uke
  24. Vpřed levé Kokotsu dači s Morote uke
  25. Překrok levou nohou do Zenkutsu dači + úder oběma dlaněmi ze strany na hlavu, stažení obou rukou dolů + pravé Hiza geri + KIAI
  26. Obrat vlevo - došlap pravou nohou vzad do levého Kokotsu dači se Šuto uke směrem k přední stěně
  27. Vpřed pravé Kokotsu dači se Šuto uke

Z postoje hačiji-dači zaujmout postoj musubi-dači a provést pozdrav Ricu-rei. Poté vyčkat asi 3 sekundy.

1.) POHLED VPŘED: z postoje musubi-dači zaujmout postoj haisoku-dači s pažemi nataženými před sebe tak, že konečky prstů Ievé ruky překrývají konečky prstů pravé ruky.

2.) POHLED VPRAVO DO 90° Ievou nohou přešlápnout před pravou směrem vpravo do postoje kosa-dači, paže zůstávají ve stejné poloze.

 3.) Pravou nohou dokročit směrem vpravo do kiba-dači se současným provedením

krytu ašibo-kake-uke pravou nohou a čúdan haišu-uke pravou paží směrěm  vpravo stranou

4.) Na místě v kiba-dači provést Ievou paží směrem vpravo stranou úder čúdan  empi-uči do dlaně pravé ruky.

5a.) POHLED VLEVO O 180° na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k pravému boku do polohy hiki-te.

5b.)Na místě v kiba-dačiprovést Ievoupaží směrem vlevo stranou kryt gedan-barai.

 6.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo pravou paží úder čúdan kagi-cuki.

7 .) Pravou nohou přešlápnout před Ievou směrem vlevo do postoje kosa-dači, pravá paže zůstává v poloze úderu kagi-cuki.

8.) POHLED VPŘED: Ievou nohou dokročit směrem vlevo do kiba-dači se současným provedením krytu ašibo-kake-uke Ievou nohou a čúdan uči-uke pravou paží  směrem před sebe. 

9.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe současně kryty gedan-uke pra-vou paží s džódan nagaši-uke Ievou paží.

10.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe Ievou paží úder džódan ura-cuki se současným přitažením pravé ruky sevřené v pěst pod Ievou paží. Pěst pravé

ruky se nachází pod Ievou paží v místě za loktem. Jde o obdobu krytu teosae-uke, avsak ruka Je sevrena v pest. 

11.) POHLED VLEVO: na místě z postoje kiba-dači provést Ievou nohou směrem vlevo stranou kryt nami-gaeši, paže zůstávají v předešlé poloze.

12.) Došlap Ievou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu sokumen čúdan-uke směrem vlevo stranou.

13.) POHLED VPRAVO: na místě z postoje kiba-dači provést pravou nohou směrem  vpravo stranou kryt nami-gaeši, paže zůstávají v předešlé poloze. 

14.) Došlap pravou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu soku-

men čúdan-uke směrem vpravo stranou.

15a.) POHLED VLEVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k pravému boku do polohy hiki-te.

 15b.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo stranou současně údery čúdan-cuki Ievou paží a čúdan kagi-cuki pravou paží = KIAI !

 16.) Na místě v kiba-dači provést směrem vlevo stranou kryt čúdan haišu-uke Ievou paží.

 17 .) Na místě v kiba-dači provést pravou paží směrem vlevo stranou úder čúdan empi-uči do dlaně Ievé ruky.

 18.) POHLED VPRAVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k Ievému boku do polohy hiki-te

18b.) Na místě v kiba-dači provést pravou paží směrem vpravo stranou kryt gedan-barai,

 19.) Na místě v kiba-dači provést směrem vpravo Ievou paží úder čúdan kagi-cuki. 

20.) Levou nohou přešlápnout před pravou směrem vpravo do postoje kosa-dači, Ievá paže zústává v poloze úder kagi-cuki.

21.) POHLED VPŘED: pravou nohou dokročit směrem vpravo do kiba-dači se součas- ným provedením krytu ašibo-kake-uke pravou nohou a čúdan uči-uke Ievou paží směrem vpřed sebe.

22.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe současně kryty gedan-uke tevou paží a džódan nagaši-uke pravou paží.

23.) Na místě v kiba-dači provést směrem před sebe pravou paží úder džódan ura-cuki se současným přitažením tevé ruky sevřené v pěst pod pravou paži. Pěst Ievé ruky se nachází pod pravou paží v místě za loktem. Jde o obdobu krytu teosae-uke, avšak ruka je sevřena v pěst.

24.) POHLED VPRAVO: na místě z postoje kiba-dači provést pravou nohou směrem vpravo stranou kryt nami-gaeši, paže zústávají v předešlé poloze.

25.) Došlap pravou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu suko- men čúdan-uke směrem vpravo stranou.

26.) POHLED VLEVO: na místě z postoje kiba-dači provést Ievou nohou směrem vlevo stranou kryt nami-gaeši, paže zústávají v předešlé poloze.

27 .) Došlap Ievou nohou zpět do kiba-dači se současným provedením krytu sokumen čúdan-uke směrem vlevo stranou.

28.a) POHLED VPRAVO: na místě v kiba-dači přitáhnout obě pěsti k Ievému boku do polohy hiki-te.

28b.) Na místě v kiba-dači provést směrem vpravo stranou současně údery čúdan-cuki pravou paží a čúdan kagi-cuki Ievou paží = KIAI !

29.) Pravou nohu přisunout k Ievé do postoje haisoku-dači se současným natažením obou paží před sebe tak, že konečky prstů Ievé ruky překrývají konečky prstů pravé ruky.

Z postoje haisoku-dači zaujmout postoj musubi-dači a provést pozdrav Ricu-rei. Následuje zaujmutí postoje hačiji-dači = YAME.

 

Kata Tekki shodan zcela vybočuje ze všech kat na stupně kyu. Krokový diagram je pouze přímka. Nevyskytuje se zde jiný postoj než Kiba dači. Pohyby boků jsou proto velmi těžké - je třeba dlouhého a pečlivého nácviku ke zvládnutí této katy.
Velký význam mají pohledy (protože se nemění směr postojů) - musejí být vždy zdůrazněny pohybem hlavy

 

 1. Úkrok pravou nohou vzad do L Kokucu-dači s Nagaši osae-uke LR a pravou rukou do hikite
 2. Jori aši gyaku-cuki PR a Soete LR (dlaní nad pravou paží)
 3. Hachiji-dači - Empi-uči LR
 4. Otočení o 180° do P Sančin-dači s dvojitým hikite
 5. Džodan cuki PR a Gedan ura-cuki LR
 6. Awase-uke, kamae
 7. P Zenkucu-dači, Morote kakiwake-uke
 8. Otočení o 90° do Zenkucu-dači, džodan age-uke LR
 9. Džodan age empi-uči PR
 10. Otočení o 180° do Kiba-dači, Tate šuto-uke PR
 11. Čudan joko-geri kekomi PN, zároveň s kopem pravá ruka strhává do hikite
 12. Došlap do Kiba-dači s čudan cuki LR vpravo
 13. Otočení o 180°, Kiba-dači, Tate šuto-uke LR
 14. Čudan joko-geri kekomi LN, zároveň s kopem levá ruka strhává do hikite
 15. Došlap do Kiba-dači s čudan cuki PR vlevo
 16. Otočení o 45° vlevo do P Zenkucu-dači s Tekubi kakiwake-uke a džodan teišo-uke LR, Gedan teišo-uke PR
 17. Otočení o 180° do L Zenkucu-dači s džodan haito-uči PR, Gedan teišo-uke
 18. Heisoku-dači, kamae, KIAI
 19. Fudo-dači, Gedan ryoko sukui-uke
 20. Gedan morote-cuki
 21. Otočení do L Kokucu-dači s čudan haišu-uke LR
 22. Překrok pravou nohou s otočením o 180° do Kiba-dači s džodan age empi-uči PR
 23. Jori aši se Soto-uke PR a Gyaku-cuki LR
 24. Jori aši do protipohybu s Gedan barai PR
 25. Otočení o 180° do L Kokucu-dači s čudan haišu-uke LR
 26. Překrok pravou nohou do Kiba-dači s čudan empi-uči PR, Gedan barai PR
 27. Překrok o 90° do L Kokucu-dači s čudan haišu-uke LR
 28. Překrok pravou nohou do Kiba-dači s džodan age empi-uči PR
 29. Jori aši se Soto-uke PR a Gyaku-cuki LR 30
 30. Jori aši do protipohybu Gedan barai PR
 31. Otočení o 225° do L Sančin-dači s dvojitým Hikite
 32. Džodan cuki PR a Gedan ura-cuki LR, KIAI
 33. Překrok do P Sančin-dači s Mawaši tekubi kake-uke
 34. Džodan teišo LR a Gedan teišo PR

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.